2/24/07

Julie Phineas

Hello Lesbiatopia readers!

My name is Julie Phineas and I am a work at home mom of 2 living with my Domestic Partner in Southern California. I divorced from my children’s father in 2003 and am now in a committed lesbian relationship with my 'wifey', Gina. (You can read the story of How I Became A Lesbian Mom here.)

Most of my time is devoted to my family and figuring out this crazy experience we call life. I love to play with my children, listen to music, read, think, learn new things, and expand my pool of knowledge. In my spare time I maintain a few blogs on Blogger, I post here on Lesbiatopia as the Lesbian Parenting Guru, plus I have a Lesbian Parenting Voice on Olivia.com. I also spend a lot of time connecting with my friends on MySpace and other social networking sites online.

My interests include Gay and Lesbian Issues, Family and Parenting, Living in Southern California, The Hispanic Culture, Self Improvement, Internet Business, Working from Home, Spirituality & A Course in Miracles, Health & Wellness, Women Fashion Beauty, and Socializing Online.

Feel free to visit my profile here on Blogger for links to all of my blogs, or visit my page on MySpace to learn more about me and see more of my personal photos.

Thank you for taking the time to read about me and I hope that you enjoy my posts here on Lesbiatopia!

1 comment:

D Entertainment said...Một lát sau cả đấu giá đại hội cũng đã có đầy người, hội trường cũng đã trở nên ồn ào với tiếng người nói chuyện. Nhạc Thành cũng nghe ra không ít người vì Thông Kinh Đan mà tới, không ngờ đan dược của mình lại được người ta hoan nghênh như thế.

Bỗng dưng một thân ảnh màu xám ở lầu hai xuất hiện khiến cho Nhạc Thành giật mình, người này chính là Nhạc Tử Sơn, Nhạc Thành cũng không ngờ rằng Nhạc Tử Sơn cũng tham gia kỳ đấu giá đại hội này.

Một lát sau tất cả mọi người đã đến đông đủ, sau khi cửa đấu giá đại hội đóng lđồng tâm
game mu
cho thuê phòng trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật miễn phí
văn phòng luật
số điện thoại tư vấn luật
thành lập công ty
ại mọi người cũng biết kỳ đấu giá đã chính thức bắt đầu, tất cả mọi người vốn ồn ào đã trở nên yên tĩnh trở lại mà bắt đầu chờ đợi kỳ đấu giá diễn ra.

Trong lúc mọi người yên tĩnh, ở bên trái có mười mấy đệ tử Nguyên Bảo tông đi ra. Nhạc Thành đánh giá những người này trong đám bọn họ cũng có vị chấp sự áo màu tro mà Nhạc Thành cũng đã gặp qua, còn những người khác tuy Nhạc Thành chưa gặp nhưng từ khí tức cho thấy bọn họ cũng là ma pháp sư, đấu giả, tu vi thực lực không hề kém. Đoàn người sau khi đi vào trong đấu giá đại hội vị chấp sự áo màu tro liền đi ra bên cạnh đấu giá hội đài những người khác cũng